Chính sách bảo hành

Bảo hành trọn đời đối với trường hợp sản phẩm bị lỗi do NSX.
Lưu ý: Chúng tôi không bảo hành trường hợp sản phẩm do bảo quản sai cách hoặc do tác động ngoại lực hoặc do việc sử dụng không đúng cách gây ra.